Triowrap

Trioplus®

A slim everyday hero!

  • Bevisat låga näringföluster - TS-förluster ner till 1%*

  • PreTech teknik - Tunnare filmer men med samma eller bättre prestanda än premium 25μ

  • Minskad materialåtgång per bal - Sparar både pengar och miljö

  • Mer meter på rullen - Högre daglig output

*Studier utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2016

Ökad lönsamhet

Trioplus är den nya generationens sträckfilm! Vi har nu tagit ett steg ytterligare i utvecklingen med vår unika teknikplattform PreTech® som gör att vi kan producera tunnare film men med samma prestanda som standardfilm, 25 my. Tekniken ger användaren möjlighet att bli mer effektiv och att spara värdefull tid. Trioplus har mer meter film per rulle vilket i sin tur kan ge upp till 73% mer balar per rulle beroende på vilken meterlängd som valts (1900-2600 m). Med Trioplus fås en bättre räckvidd ute på fält och möjlighet att göra fler balar med färre rullbyten. Arbetsmiljön för föraren föbättras och lönsamheten ökar med lägre film- och transportkostnader, samt mindre stopp med färre hopp in-och ut ur traktorn.

*LCA beräknad i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad miljöpåverkan jämfört Trioplus 21/19µ med Triowrap 25µ.

Sparar tid

Tiden för skörd har stor betydelse för den slutliga kvaliteten på ensilaget. Vallväxter som skördas tidigt har balans mellan energi och protein och ett högt näringsvärde. För att få högsta möjliga avkastning på den odlade vallen är det viktigt att både sådd och skörd sker vid optimala tidpunkter. Vädret spelar en stor roll då regn är det största hotet mot näringsrikt vallfoder vid skörden.

Med hänsyn till miljön

Då det är mer film per rulle med Trioplus så blir hanteringen av avfall mindre. Kartonger och bobiner blir färre och filmanvändningen minskar med cirka 16-24 % (beroende på rullens meterlängd). En annan positiv effekt för miljön är att bränsleförbrukningen minskar. Det blir färre transporter på grund av möjligheten att göra fler balar med Trioplus.

Produkter

Dimensioner Färger Rullar per pall Användarmanual Maskinlista
19µm x 730mm x 2100m
Vit
Eco-Grön
15 Användarmanual Go to link
19µm x 730mm x 2600m
Vit
16 Användarmanual Go to link
21µm x 750mm x 1900m
Eco-Grön
Svart
Grön
Vit
Rosa
Gul
Blå
15 Användarmanual Go to link
21µm x 750mm x 2400m
Vit
Eco-Grön
16 Användarmanual Go to link