Plansiloensilering

VI DRIVS AV ATT HITTA NYA VÄGAR TILL ÖKAD EFFEKTIVITET.

Vi är fast beslutna om att öka effektivitet och lönsamhet samt att optimera resursutnyttjandet. Ni som använder våra produkter för ensilering och lagring av högkvalitativt foder kan vara säkra på att vi aldrig kompromissar med kvalitet eftersom era värden är viktiga för oss.Vi har ett nära samarbete med entreprenörer och lantbrukare. Utbytet av erfarenheter mellan våra produktspecialister och de som använder våra produkter dagligen spelar en mycket viktig roll i vår utvecklingsprocess. Vi har noga valt ut råvaror och låtit lantbrukare och entreprenörer testa våra filmer under olika förhållanden. Plansilofilmen används för att konservera och förvara fodergrödor på ett sätt som bevarar det höga näringsvärdet. Genom ensilering i plansilo kan djuren utfodras med hög foderkvalitet året om. Plansilon dimensioneras efter behov och har framför allt fördelar vid mycket stora besättningar. En plansilo innebär stor investering och för att få god lönsamhet krävs hög inläggningskapacitet, god fördelning och packning samt noggrann täckning. Vid all ensilering är det viktigt att syre inte kan komma åt fodret.  

Visste du att:

Plansilofilmen Triosun är framtagen och anpassad för vårt Nordiska klimat. Filmen är stark och seg och bibehåller sina goda egenskaper även om tempera-turen sjunker och blir minusgrader.

Merkostnaden för en vaccumfilm Triotech motsvarar värdet för 4 mm foder*.

Kostnaden för 1 kvm plansilofolie motsvarar 0,4% av fodervärdet som det skyddar. * Vid en t/s halt på 180kg/m3    

Att täcka en silo

Med illustrationen nedan är det enkelt att följa de olika stegen för att på bästa sätt täcka en silo för att kunna bevara högsta möjliga näringsvärde och täthet. Det är viktigt att följa alla stegen 1–5. Plansilofilmerna finns i flera olika bredder och längder.

1. Täck alla väggar med Triosun. Vik även ut på silons golv, ca 1 meter ut för en bättre avrinning av vatten.

2. Använd Triotech vaccumfilm ovanpå grönmassan (närmast) för att minimera luftfickor som orsakar dåligt foder.

3. Lägg sedan ett lager av Triosun överst på silon.

4. Om man måste skarva, se till att det blir ett överlapp om minst 2 meter för att inte släppa in syre. Prioritet är att minska syregenomträngning i plansilon.

5. Skydda sedan plansilon med nät och sandsäckar noga för att skydda mot mekaniska skador och framförallt syregenomsläpp. En god idé är att avgränsa silon i rutor med sandsäckar för att begränsa syreläckage vid eventuella skador.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies