Triowrap plus®

Gör dig mer effektiv!

Bevisat låga näringförluster – TS-förluster ner till 1%

PlusTech teknik – Tunnare filmer men med samma eller bättre prestanda än premium 25μ

Minskad materialåtgång per bal – Sparar både pengar och miljö

Mer meter på rullen – Högre daglig output

*Studier utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2016

 

Ökad lönsamhet

Triowrap plus är den nya generationens sträckfilm! Vi har nu tagit ett steg ytterligare i utvecklingen med vår unika teknikplattform PlusTech som gör att vi kan producera tunnare film men med samma prestanda som standardfilm, 25 my. Tekniken ger användaren möjlighet att bli mer effektiv och att spara värdefull tid. Triowrap plus har mer meter film per rulle vilket i sin tur kan ge upp till 73% mer balar per rulle beroende på vilken meterlängd som valts (1900-2600 m). Med Triowrap plus fås en bättre räckvidd ute på fält och möjlighet att göra fler balar med färre rullbyten. Arbetsmiljön för föraren förbättras och lönsamheten ökar med lägre film- och transportkostnader, samt mindre stopp med färre hopp in-och ut ur traktorn.

*LCA beräknad i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad klimatavtryck jämfört Triowrap plus 21/19µ med Triowrap 25µ.

Sparar tid

Tiden för skörd har stor betydelse för den slutliga kvaliteten på ensilaget. Vallväxter som skördas tidigt har balans mellan energi och protein och ett högt näringsvärde. För att få högsta möjliga avkastning på den odlade vallen är det viktigt att både sådd och skörd sker vid optimala tidpunkter. Vädret spelar en stor roll då regn är det största hotet mot näringsrikt vallfoder vid skörden.

Med hänsyn till miljön

Då det är mer film per rulle med Triowrap plus så blir hanteringen av avfall mindre. Kartonger och bobiner blir färre och filmanvändningen minskar med cirka 16-24 % (beroende på rullens meterlängd). En annan positiv effekt för miljön är att bränsleförbrukningen minskar. Det blir färre transporter på grund av möjligheten att göra fler balar med Triowrap plus.

Dimensioner Färger Rullar per pall Manual Maskiner

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

cookies