Livscykelanalys (LCA)

UTVÄRDERAR DEN ALLMÄNNA MILJÖKONSEKVENSEN AV EN PRODUKTS LIVSCYKEL

Vår livscykelanalys (LCA) är utförd med verktyget SimaPro. Det är en metod för att bedöma övergripande miljöpåverkan av en produkts livscykel. Detta inkluderar alltifrån utvinning av råvara, materialbearbetning och tillverkning till distribution samt användning. En livscykelanalys (LCA) kan göras för alla steg i produktens livscykel eller delar av den. På grund av många olika scenarier när det gäller användning och avfallshantering, görs våra analyser med tanke på effekterna fram till leverans av produkten.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies