PlusTech™

EN UNIK PRODUKTIONSMETOD SOM GÖR TUNNARE FILMER UTAN PÅVERKAN PÅ PRESTANDAN

PlusTech är ett samlingsnamn för flera tekniska innovationer som kombinerar en mix av råvaror, unik produktionsprocess och över 50 år av expertis inom ensilage i olika processer för att uppnå produkter med ökad effektivitet för slutanvändaren.

Fördelar med PlusTech:

Optimerad inplastning och ensilering

Mindre miljöpåverkan

Högsta och mest kostnadseffektiva ensilaget

Mindre miljöpåverkan.

Det geniala systemet möjliggör:

Stark rivstyrka

Hög lufttäthet

Slät yta på bal

Hög vidhäftning

Minimerade hanteringskostnader på grund av tunnare och mer effektiv film

Bäst prestanda och output

Produkter för rund- och fyrkantsbalar

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies