Loop processen

En sann loop – från agri till agri!

Många års forskning, driv efter innovation och tester har gjort det möjligt för oss att utveckla produkter baserade på återvunnet material. Det uppvisar inte bara samma egenskaper som produkter tillverkade enbart av nyråvara, utan som också möjliggör en loop för balplasten, eftersom det återvunna materialet som används kommer från jordbruksfilmer som samlats in efter användning.

I våra egna återvinningsanläggningar sorterar, tvättar och river vi den använda balplasten innan den extruderas till nya plastgranulat (PCR, Post Consumer Recyclates). Dessa kan sedan användas i vår produktion för tillverkning av ny balplast. Våra produkter med återvunnet innehåller minst 30% PCR och alla produkterna är certifierade enligt Recyclass, så du kan vara säker på vad du får. Läs mer om Recyclass här.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies