Foderkvalitet

KONSERVERING AV VALLFODER – ENSILERING

Ensilering är en metod för konservering och förvaring av vallfoder. För ett högt näringsvärde och hygienisk kvalitet krävs en ts-halt (torrsubstans) mellan 20 och 60 % (ts-halten anger hur stor del av materialet som inte är vatten). För att uppnå detta förpackas grödan i så täta behållare som möjligt. Med hygienisk kvalitet menas hur lämpligt ensilaget är som foder.

Foder med god hygienisk kvalitet är firtt från sustanser som har negativ effekt på djurens hälsa och försämrar smakligheten så de inte äter tillräckligt. Fodret ska vara fritt från mögel, jäst och potentiellt patogena bakterier, som Listeria, klostridier och enterobakterier.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies