HorseWrap®

NÄR BARA DET BÄSTA DUGER!

Hälsosamt för din häst

Ensilage innehåller viktig näring som hästen kan få året runt, och som går att jämföra med gräs. Ensilage är också mer hygieniskt än hö då hö ofta dammar. Damm kan orsaka respirationsproblem för både den som fodrar hästen och hästen själv.

Det är högre krav på ensilage för hästar än för kor. TS-halten (torrsubstans) ska vara torrare, mellan 50-65 %. Därför har HorseWrap högre riv- och punkteringsstyrka.

Ensilage hanteras också oftare över längre sträckor då hästägare ofta inte har egna gårdar. Detta innebär att själva balen utsätts för mer hantering och risk för att balen skadas ökar. För en säker och tålig hantering så har HorseWrap utvecklats för att ge extra skydd för riv- och punkterringsskador.

Utvecklad i samarbete med SLU

HorseWrap har utvecklats och testats i samarbete med experter från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och hästägare runtom i Skandinavien. Omfattande forskning av SLU och praktiskt erfarenhet visar att ensilage är ett utmärkt foder för hästar.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies