Triowrap

PreTech®

En unik produktionsmetod som gör tunnare filmer utan påverkan på prestandan

PreTech är ett samlingsnamn för flera tekniska innovationer som kombinerar en mix av råvaror, unik produktionsprocess och över 50 år av expertis inom ensilage i olika processer för att uppnå produkter med ökad effektivitet för slutanvändaren.

Fördelar med PreTech®:

Optimerad inplastning och ensilering  

   Ingen kompromiss på foderkvalitet  

   Högsta och mest kostnadseffektiva ensilaget  

   Mindre miljöpåverkan

 

Det geniala Trioplast-systemet möjliggör:

• Stark rivstyrka

• Hög lufttäthet

• Slät yta på bal

• Hög vidhäftning

• Minimerade hanteringskostnader på grund av tunnare och mer effektiv film

• Bäst prestanda och output

• Produkter för rund- och fyrkantsbalar