Triowrap
Oberoende studier bevisar våra hållbara produkters funktion

Oberoende studier bevisar våra hållbara produkters funktion

Det som är målet när vi utvecklar nya produkter har nu bevisats genom en oberoende studie utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

I studien jämfördes balar inplastade med Triowrap mot våra hållbara alternativ Triowrap loop och Triowrap bio. Alla balarna var från samma fält och plastades in med 6 lager.

Efter 4 månader öppnades alla balarna och torrsubstansförlusten (TS-förlust) analyserades, då detta är en viktig faktor som avgör hur väl filmen presterar.

Resultaten visar att oavsett vilken av dessa filmer som användes, så fick man en TS-förlust runt 1%. Då de generella förlusterna i balningsmetoder är runt 3-5% så bevisar detta att Triowrap loop och Triowrap bio ger en stabil ensileringsprocess med mycket låga förluster.

Triowrap loop är vår ensilagesträckfilm baserad på återvunnet material, den innehåller minst 25% konsumentåtervunnen film (PCR) och totalt mer än 30% återvunnet. Det minskar miljöpåverkan med minst 22%* jämfört med en traditionellt tillverkad ensilagesträckfilm.

Triowrap bio är vår ensilagesträckfilm baserad på förnyelsebar råvara, i dagsläget från sockerrör. Den minskar miljöpåverkan med minst 75%* jämfört med en traditionellt tillverkad ensilagesträckfilm.

*LCA beräknad i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad miljöpåverkan jämfört Triowrap bio / Triowrap loop 25µ med Triowrap 25µ virgin.