Triowrap

TRIOTECH™

En underlagsfilm som betalar sig

Triotech vaccumfilm är en transparant underlagsfilm som läggs direkt ovanpå grödan och lägger sig följsamt och jämt över grönmassan.
Detta minimerar risken för luftfickor som orsakar onödigt svinn och dåligt ensilage som följd. Du får samtidigt en tätare förslutning och ett extra skydd mot eventuella mekaniska skador.

Triotech vaccumfilm är en lönsam investering för den medvetne lantbrukaren.

Produkter

Längd Bredd Tjocklek Färger Hylsa
100 m 8, 10, 12, 14, 16, 18 m 40 µm
Transparant
Papper
Papper
Papper
300 m 8, 10, 12, 14, 16 m 40 µm
Transparant
Plast
Plast
Plast
400 m 8, 10, 12, 14, 16 m 40 µm
Transparant
Plast
Plast
Plast
50 m 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 m 40 µm
Transparant
Papper
Papper
Papper